Coaching och rådgivning

Executive Coaching och rådgivning
Vi erbjuder både chefsrådgivning och coaching. Precis som inom idrotten förbättras resultaten med en coach som regelbundet ger uppmuntran och stöd att utveckla individens förmågor. Vårt eget arbete med att studera och utveckla coaching sträcker sig tillbaka till 80-talet. En av nycklarna för att nå nya resultat är att ha det vi kallar ’äkta’ stöd tillgängligt. Med äkta stöd menar vi någon som ser din fulla kapacitet och hjälper dig att verka i den.

Vi arbetar med rådgivning och coaching på alla nivåer

Vi är vana vid att coacha befattningshavare på alla nivåer i organisationer: VD, ledningsgrupp, linjechef och medarbetare. Koncernchefer i internationella börsbolag, divisionschefer med miljardbudgetar, avdelningschefer, projektledare, teamledare eller medarbetare – kontakta oss så finner vi rätt konsult.

Våra coachinguppdrag genomförs i olika former

En vanlig form är personliga samtal, där kunden eller medarbetare regelbundet får tillfälle till reflektion och personlig coaching i syfte att skapa insikter om det personliga ledarskapet och för att skapa resultat i verksamheten.

Ibland är coachingen en del i ett utvecklingsprogram. I arbete med ledningsgrupper görs exempelvis en kombination av halvdagar med ledningsgruppen och personlig coaching till gruppens medlemmar.

Vi har också speciella upplägg där värdet av coachingen ökas genom att fler personer deltar i processen och att den har ett specifikt tema.

Vi har genomfört coachinguppdrag med individer och/eller ledningsgrupper i en stor mängd bolag i olika branscher. Vi lämnar gärna personliga referenser.