Organisatorisk effektivitet

stort mötesrum sv crop

Under flera år har vi konsekvent frågat våra kursdeltagare hur stor andel av den totala mötestiden varje vecka man skulle kunna avvara – för att den inte skapar värde. Svaret är i genomsnitt över 50% – i en del organisationer 75-80%.  Vi ’sitter’ i möten – och är frustrerade över att det är svårt att få tid till det ’riktiga jobbet’.

Effektiva möten – utbildning

De som deltar i mötet skall delta i mötet! Det finns enkla nycklar till att skapa möten som både skapar resultat och energi. I utbildnings-, konsult- eller seminarieform delar vi med oss av nycklar till goda, produktiva möten. Vi kan också delta på plats och coacha er – inför och efter möten – för att säkerställa att era möten håller hög kvalitet med avseende på delaktighet, tydlighet och klimat. Läs mer här

Ledningsstrukur/genomlysning mötesforumMailkultur, kalenderkultur

Vi är experter på att frigöra tid i organisationer. Att genomlysa organisationers ledningsstruktur och definiera vilka mötesforum som hanterar vad – allt från strategisk styrning till projektuppföljningar och skyddsronder – kan vara ett sätt att skapa mer arbetstid för både medarbetare och chefer. Vi hjälper er att sätta ramar, agenda, uppföljning, ansvar, etc. för alla mötesforum. Kontakta någon av våra konsulter!

Mail- och kalenderkultur

Här arbetar vi på övergripande nivå i företag och organisationer. Vi möter allt oftare medarbetare och chefer som inte kan ta semester från mailen. Mailskörden måste ständigt betas av. Att ta ett helhetsgrepp i vad som skall mailas, hur vi mailar, sätta förväntningar på svarstid – kan göra susen. Att fastställa hur vi bokar – och inte bokar – varandras kalendrar kan vara avgörande för både organisation och individ. Kontakta någon av våra konsulter!