Om oss

IMG_3165 - kopia

HAST Utveckling levererar konsulttjänster, utbildningar, seminarier och coachning inom områdena Ledarskap, Kommunikation, Effektivitet och Individ- och Grupputveckling. Företaget startades 2001 och har sedan dess utvecklat chefer och medarbetare i över 25% av Sveriges största företag. Vi har dessutom genomfört uppdrag i  globalt bl a i följande länder Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Lettland, Polen, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Saudi Arabien, Singapore, Japan, USA.

Vi gör skillnad på riktigt

Vi skapar utrymme för insikt – vi är experter på att coacha och utveckla organisationer, chefer och medarbetare till insikter som gör att nya nivåer av resultat och ökat välmående blir bestående. Vi brukar säga att vi arbetar utifrån insikt och princip istället för teori och metod. Insikter är bestående. I våra utbildningar och uppdrag utgår vi från grundläggande principer om hur alla människor fungerar, forskning om individers och gruppers grundläggande behov och inte minst – forskning om hur den mänskliga hjärnan kan fungera väl i vår samtid.

Vi litar till dialogen – och är riktigt bra på att i en dialog lyssna och höra vad som skulle göra en skillnad, både för individen och organisationen. Vi säger till om din förfrågan ligger utanför vårt expertområde och hjälper gärna till så att du hittar den kompetens du behöver. Vi har ett stort nätverk med kompetenta konsulter inom flera områden.

Vi skapar bestående resultat – tack vare vår kvalitetssäkringsprocess (se nedan), att vi litar på att det enkla fungerar och dessutom har stor möjlighet att anpassa oss till olika organisationers situation och terminologi.

Vi är personliga – vi är ett relativt litet företag med en medvetet rekryterad bredd i utbildning, arbetslivs- och branscherfarenhet bland våra konsulter. Samtliga konsulter är noggrant utbildade för att leda våra grundutbildningar och mycket erfarna i rollen som facilitatorer.

Vi gör skillnad på riktigt samtliga konsulter på HAST drivs av att göra skillnad – på riktigt – i människors liv. Därför fortbildar vi ständigt oss själva, läser forskningsrapporter och nya böcker på vår fritid, kort sagt: vi jobbar alla med det vi brinner för!

Ärligt talat – vad menar vi med det?

Vi människor drar oss ibland för att säga som det egentligen är. Vi håller en fasad och tror att om vi säger som det egentligen är så hamnar vi i dålig dager. I själva verket är det tvärtom – när vi börjar tala om det som inte fungerar, utan bortförklaringar, då börjar det hända saker. Samtal får liv och strax uppstår ny energi, nya synsätt och nya lösningar.

När du har sagt som det egentligen är, hur du egentligen tänker och känner, och är redo att ta ansvar för din del i det som inte fungerar, blir du fri och ser med nya ögon på tillvaron. Du kan då välja att agera annorlunda och skapa andra resultat.

Vi kvalitetssäkrar uppdrag och utbildningar

Vi följer en 4-stegsprocess i alla våra leveranser:

Förstudie – vi frågar och lyssnar genom samtal med kund, intervjuer eller frågeformulär. Inför öppna program har vi ett kort personligt samtal med deltagaren eller säkerställer att varje deltagare få en beskrivning av utbildningens syften och kursinnehåll innan utbildningen.

Genomförande – under genomförande sker kontinuerligt avstämning med feedback från deltagare och/eller beställare. Uppdrag och utbildningar avslutas alltid med en skriftlig utvärdering från deltagarna.

Utvärdering – deltagarnas skriftliga utvärderingar är ett bra underlag för vår ständiga förbättring! Vi sammanställer en fullständig utvärderingsrapport som överlämnas till beställaren efter avslutat uppdrag.

Uppföljning  – vid behov genomförs personlig uppföljning i samtal med beställare, och ev. behov av anpassning inför kommande utbildningstillfällen gås igenom.