Kommunikation: samtala, presentera, utbilda

Kommunikation Feedback Utvecklingssamtal

Genom god kommunikation och samtal har vi möjlighet att nå samförstånd, förbättra samarbete och utveckla relation och individ – kort sagt är samtalet grunden för mänsklig kommunikation. I våra samtalsutbildningar får du träning som ökar din trygghet och ditt självförtroende i dialogsituationer. Vi ger dig nycklar till goda samtal, oavsett natur.

Den som har till uppgift att presentera och utbilda har stora möjligheter att nå fram till, påverka och bidra till andra människor. Vi erbjuder träning för alla, oavsett tidigare erfarenhet och yrke. Det går alltid att lyfta och vässa sin förmåga att nå fram!

Det goda samtalet – utbildning

I denna utbildning lär du dig de olika aspekterna av tvåvägskommunikation. Du kan därigenom förstå andra bättre, undvika missförstånd och lättare förmedla information och egna budskap.
Du lär dig bl a att göra samtal mer effektiva och givande, att visa uppmärksamhet, att återspegla känslor, känna igen dolda budskap. Läs mer här

Utvecklingssamtalet – utbildning

Utvecklingssamtalet kan genomföras slentrianmässigt eller vara ett utmärkt tillfälle till utveckling både för individ och organisation.  Våra utbildningar i utvecklingssamtal läggs oftast upp med en grundläggande del kring själva dialogen och en kundspecifik del. I den kundspecifika delen arbetar vi tex utifrån företagets gemensamma värderingar, framgångsfaktorer eller så arbetar vi rent praktiskt – hur använda företagets mallar på ett konstruktivt sätt . Läs mer här

Det svåra samtalet – utbildning

Vissa samtal kan kännas svårare än andra. Samtal med en medarbetare som inte gör sitt jobb, en person med en olämplig attityd, någon som mobbar en person på arbetsplatsen eller när vi möter en person som har det svårt. Det finns förhållningssätt och färdigheter som är enkla att tillägna sig och som gör stor skillnad i dessa slags samtal.

Uppdrag: konflikthantering och medlingKonflikthantering

Ibland kommer vi in i organisationer där det låst sig mellan befattningshavare.  Ibland har missförstånd vuxit och blivit påtagliga konflikter, andra gånger ligger missnöje och otydligheter i kommunikation mer i bakgrunden och gör att samarbetet mellan individer och grupper blir ineffektivt. Vi har både en god teoretisk grund och dokumenterad erfarenhet av att medla i, och att hjälpa chefer och medarbetare att lösa konflikter i verksamheten. Kontakta oss för att veta mer.

Presentationsteknik och retorik – utbildningar för nya och erfarna talare

Oavsett om du är ny i rollen som presentatör, eller en erfaren talare som behöver vässa ditt framförande, så har vi utbildningen för dig. I våra utbildningar får varje individ tid att ta en titt på hur stor påverkan du har på åhörarna samt få insikter i hur du med praktiska pedagogiska verktyg kan förmedla kraftfulla budskap. Utbildningen innehåller praktisk träning med personlig återkoppling och feedback. Du lämnar utbildningen med nya färdigheter och säkerhet i rollen som presentatör. Se våra programblad för att välja vilken nivå som passar dig!

Att vara utbildare/Train the Trainer – utbildning

Många människor som är duktiga inom ett specialområde hamnar ofta i situationer där de får till uppgift att utbilda andra. Du som är utsedd att utbilda eller handleda andra befattningshavare har fått en viktig roll! Denna utbildning ger dig kunskaper du behöver för att vara trygg i rollen. Du kommer bl a att lära dig grundläggande pedagogiska modeller, vad som krävs för att skapa en bra relation till de människor du utbildar samt förstå vad det innebär att leda en utbildning utifrån dess mål/syfte. Läs mer här