Grupputveckling – inom och mellan team

Teambuilding

Att tillhöra ett team eller en arbetsgrupp, eller att vara dess ledare, kan vara både inspirerande och frustrerande. Ibland tycks vissa individer bromsa gruppens arbete och utveckling, en annan gång skapas enastående resultat och teammedlemmarna utvecklas, en tredje är stämningen god och alla har trevligt tillsammans men inte mycket blir gjort.  

Grupputveckling – kick-start för nytt team eller vitamininjektion för befintligt team

Oavsett om ett team är nytt eller har funnits länge, så är det en god investering att få teamet att samverka mer effektivt. När vi arbetar med team så hjälper vi medlemmarna att förstå varandras olikheter och gör dem till en tillgång. Vi lägger en gemensam grund för kommunikation , feedback och förtroende – så att gruppen tillsammans med gruppledare eller ansvarig chef får verktyg och språk för att självständigt arbeta vidare med sin utveckling efter vår insats. Läs mer här

Grupputveckling – i gränssnittet mellan team

Många organisationer är idag vana vid att arbeta med utveckling av team. Ofta behöver man även reda ut förhållandet mellan olika team och avdelningar. Specifikt för utveckling i gränssnitt mellan team är klargörande av förväntningar, överlämningar och roller. Vi fastställer hur vi kommunicerar och hur vi bygger förtroende mellan team.