Antalet insikter och allt jag, med hjälp av coaching och deltagande i program, hittat hos mig själv går inte att räkna upp. Det har gett mig en helt annan syn på livet, mina medmänniskor och mitt ledarskap.  Alla som leder – eller bara vill bli bättre på att se och förhålla sig till omvärlden/medmänniskorna, borde ta kontakt med HAST och hitta rätt program eller coaching. Det finns något för alla.

Antalet insikter och allt jag, med hjälp av coaching och deltagande i program, hittat hos mig själv går inte att räkna upp. Det har gett mig en helt annan syn på livet, mina medmänniskor och mitt ledarskap. 

Alla som leder – eller bara vill bli bättre på att se och förhålla sig till omvärlden/medmänniskorna, borde ta kontakt med HAST och hitta rätt program eller coaching. Det finns något för alla.