Presentera och utbilda

KE visar sv crop

Presentationsteknik och retorik

En värdefull utbildning för dig som nyligen börjat presentera men också för dig som har lång erfarenhet. Här får varje individ tid att ta en titt på hur stor påverkan du har på åhörarna samt få insikter i hur du med praktiska pedagogiska verktyg kan förmedla kraftfulla budskap!

Syften med utbildningen

  • Att få större säkerhet i rollen som presentatör
  • Att få förståelse för människors olikheter
  • Att få praktiska pedagogiska verktyg och modeller
  • Att få värdefull personlig återkoppling/feedback

Att utbilda andra – Train the Trainer

Många människor som är duktiga inom ett specialområde hamnar ofta i situationer där de får till uppgift att utbilda andra. Du som är utsedd att utbilda eller handleda andra befattningshavare har fått en viktig roll! Denna utbildning ger dig kunskaper du behöver för att vara trygg i rollen.

Syften med utbildningen

  • Att känna dig mer hemma i rollen som utbildare
  • Att veta vad som krävs för att skapa en bra relation till de människor du utbildar.
  • Att behärska grundläggande pedagogiska modeller.
  • Att förstå vad det innebär att leda en utbildning utifrån dess mål/syfte.